Happiness Is A Cigar Called Turplan. - Sweet As The Moment When The Turplan Went "Pop"

Inte som förr

Posted July 19, 2015, 9:41 p.m. By turplan

Har du tänkt på att de som spår väder, inte lyckas spå så bra alla gånger, trots att de har så många olika väderballonger och datakunskap och allt möjligt annat att spå vädret med? Nej dom lyckas inte så ofta och det säger dom att det beror på att det idag är så svårt att se hur vädret kan bli eftersom det är så oberäknerligt idag! Ja dom kan inte ens säga om vintern blir lång eller kort, om det blir kallt eller inte, eller ens om det blir mycket snö eller ej. Förr kunde dom se det på olika träd och djur och även på fiskarna, men det visar sig inte stämma längre så inte ens djuren känner hur vädret ska bli i förväg somdom gjorde förr.